Apsveicam dr. E.Ceburu un BKUS hematoonkologus ar apbalvojumu no EAHAD

2015. gada 11.-13. februārī Helsinkos, Somijā, norisinājās EAHAD 8. ikgadējais kongress, kurā piedalījās arī hematologi no Latvijas.

LHB no saviem draugiem EHC uzzināja, ka šajā pasākumā dr. E.Cebura un BKUS hematoonkologi saņēma apbalvojumu par savu pētījumu BKUS “Locītavu izmaiņu novērtējumu bērniem ar hemofiliju Latvijā” (publicēts “Results of Joint’s Changes Evaluation in Paediatric Haemophilia Patients in Latvia”, E. CEBURA, Z. KOVALOVA, Z. VISNEVSKA- PRECINIECE, M. GRUTUPA, G. MEDNE. Haemophilia (2015), 21 (Suppl. 2), 14–94, p.47).

Šajā kopsavilkumu krājumā ietverts arī BKUS Hematoonkoloģijas nodaļas ārstu pētījums par D vitamīna ietekmi uz locītavām hemofilijas pacientiem (“Level Of Vitamin D And Bone Turnover Markers In Children With Haemophilia In Latvia”. M. GRUTUPA, Z. KOVALOVA, E. CEBURA, G. MEDNE, Z. VISNEVSKA-PRECINIECE, Haemophilia (2015), 21 (Suppl. 2), 14–94, p.58).

LHB izsaka pateicību savām bērnu dakterītēm un novēl nerimstošu enerģiju un galvu reibinošus panākumus arī nākotnē! Paldies!

Gada sapulce 13.12.2014.

Aicinu visus uz LHB Gada sapulci 13.12.2014. plkst 11:00-16:00 Rīgā, Vienības gatvē 109 Unity biznesa centra konferenču zālē.

Programma vēl tiek saskaņota (pagaidām: atskaite par LHB paveikto 2014. gadā, plāni 2015. gadam, vieslekcija par klīniskajiem pētījumiem un Ziemassvētku pārsteigums), ir iespēja iesūtīt savas idejas un jautājumus! info@andrn9.sg-host.com

Pieteikties šeit:

[googleapps domain=”docs” dir=”forms/d/1WOh7Xe5IjXYcr9MNK0H9Fx2hTCq9UQ2Dy7Gcvy5o4Rs/viewform” query=”embedded=true” width=”760″ height=”500″ /]

EHC ikgadējā konference

EHC ikgadējā konference un 25. gadadiena tika atzīmēta Belfāstā, Lielbritānijā, 3.-5. oktobrī. Tajā piedalījās ap 300 dalībnieku no 35 Eiropas valstīm un aktuālākās tēmas skāra ne tikai jaunu inovatīvu medikamentu pieejamību Eiropā un tradicionālos jautājumus par asiņošanu ietekmi uz locītavām un dzīves kvalitāti, bet arī sadarbības veicināšanu pacientu un mediķu starpā, hemofilijas centru sertifikāciju un citus jautājumus.

Vasaras nometne Igaunijā

Igaunijas Hemofilijas biedrība aicina 3 puišus ar asins recēšanas traucējumiem 12-25 gadu vecumā no Latvijas piedalīties vasaras nometnē Kallastē š.g. 30. jūnijā – 6. jūlijā. Dalība pasākumā bez maksas, ceļa izdevumus atmaksā LHB.

Interesentus lūdzu rakstīt Baiba.Ziemele@inbox.lv – aizsūtīšu vairāk informācijas. Pieteikšanās līdz 20. jūnijam.