Par inhibitoru testiem

Saņēmām paskaidrojumu no E.Gulbja laboratorijas, kam pievienoti sertifikāti no kvalitātes kontroles programmām, kas apliecina, ka inhibitoru līmeņa noteikšana šajās laboratorijās notiek visaugstākajā kvalitātē.

E.Gulbja laboratorija aicina pacientus nodot asinis šiem testiem laboratorijā Brīvības gatvē 366, Rīgā.

LHB joprojām apmaksā inhibitoru testu veikšanu visiem pacientiem ar hemofiliju A un B un iegūtu hemofiliju (viena testa cena – 71 EUR). Uz testiem, atbilstoši hemofilijas ārstēšanas vadlīnijām, pacientus nosūta ārsti hematologi un bērnu hematoonkologi.