, , ,

SIF projekts

2020. gada 1. maijā Latvijas Hemofilijas biedrība uzsāka īstenot Sabiedrības integrācijas fonda NVO fonda konkursā apstiprināto projektu “LHB vakar, šodien, rīt”, ko finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Atbalstītā projekta ietvaros Latvijā no 01.05. līdz 31.10.2020. tiks

  • īstenota interešu aizstāvība, nodrošinot LHB līdzdalību lēmumu pieņemšanā un klātbūtni politiku plānošanā;
  • veikts pētījums par asins recēšanas traucējumu ārstēšanas attīstību Latvijā;
  • nodrošināta LHB piedalīšanās Pasaules Hemofilijas federācijas un Eiropas Hemofilijas konsorcija tiešsaistes pasākumos, lai apgūtu jaunākās zināšanas ārstēšanā un aprūpē un nodotu informāciju pacientiem un ārstiem Latvijā.

Latvijas Hemofilijas biedrība (LHB) pārstāv, aizstāv un apvieno cilvēkus ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem (retām slimībām – hemofiliju, Villebranda slimību, retiem faktoru deficītiem) kopš 1993. gada. Pēdējo gadu laikā LHB aktīvi iesaistījusies reto slimību ārstēšanas uzlabošanā, zinātniskajā darbībā un dažādās Eiropas un globālās darba grupās, pārstāvot Latvijas pacientu intereses, kā arī veicinājusi pacientu organizāciju sadarbību Latvijā. Projekts papildinās LHB ikdienas darbu klāstu un dažādos finansējumu, veicinot uz pierādījumiem balstītu interešu pārstāvību Latvijā un ārzemēs, kas līdz šim veikts kā brīvprātīgais darbs.

Vairāk informācijas: Baiba Ziemele, Latvijas Hemofilijas biedrības valdes priekšsēdētāja


Par LHB

Par un ap cilvēkiem, kam nerec asinis.

Pārstāv, aizstāv un apvieno cilvēkus ar iedzimtiem asins recēšana traucējumiem kopš 1993. gada.

Hemofilija. Villebranda slimība. Ultra-retie koagulācijas faktoru deficīti.