, ,

Par pievienošanos Euro zonai

Sakarā ar Latvijas pievienošanos Euro zonai 2014. gada 1. janvārī, Latvijas Hemofilijas biedrība nosaka biedra naudu 17 EUR apmērā par kalendāro gadu.

Atbilstoši oficiālajam valūtas maiņas kursam 0.702804 LVL/EUR, pašreiz statūtos noteiktā biedra nauda 12.00 LVL/gadā sastāda 17.07 EUR/gadā, kas, atbilstoši godīgu uzņēmēju praksei un ērtības labad, tiek noapaļota līdz 17.00 EUR.

Atgādinām, ka katra biedra pienākums ir vienu reizi gadā (vai attiecīgi sadalot vairākos maksājumos) samaksāt biedra naudu uz biedrības kontu Swedbank:

IBAN: LV98HABA000140J031235

reģistrācijas nr.: 40008005383

Maksājuma uzdevumā norādīt: <VĀRDS, UZVĀRDS, BIEDRA NAUDA PAR 201X. GADU>

Neskaidrību gadījumā zvanīt: +371 29 157 967, vai rakstīt: info@hemofilija.lv

PS: Tāpat atgādinām, ka bērnu ar iedzimtu asins recēšanas traucējumu līdz 18 gadu vecumam biedrībā pārstāv viņa vecāki vai aizbildņi, kas uzrakstījuši attiecīgu iesniegumu Valdei, lai kļūtu par Biedru. LHB rīkojas visu cilvēku ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem interesēs, bet Biedriem Biedrības organizētie pasākumi ir bez maksas un ir tiesības lemt par Biedrības nākotni, atbilstoši apstiprinātajiem Statūtiem.


Par LHB

Par un ap cilvēkiem, kam nerec asinis.

Pārstāv, aizstāv un apvieno cilvēkus ar iedzimtiem asins recēšana traucējumiem kopš 1993. gada.

Hemofilija. Villebranda slimība. Ultra-retie koagulācijas faktoru deficīti.