, ,

Par blakusparādību ziņošanu

No 1. februāra Latvijā ir spēkā jauna kārtība attiecībā uz ziņošanu par medikamentu izraisītajām blakusparādībām: par tām Zāļu valsts aģentūrai var ziņot medicīnas darbinieks, farmaceits vai pats pacients, aizpildot noteiktu formu. Sīkāk ar noteikumiem un pieteikuma formu var iepazīties MK noteikumos: http://www.likumi.lv/doc.php?id=254434.

Atgādinu, ka stingrās uzskaites medikamenti (faktoru koncentrāti utml.) jālieto tikai un vienīgi atbilstoši ārsta-hematologa norādījumiem, precīzi ievērojot devas un ievadīšanas biežumus, un visu atzīmējot pacienta dienasgrāmatā. Tos nedrīkst mainīt, aizstāt, nelietot vispār. Pretējā gadījumā Jūs pats uzņematies risku par savu un savu locītavu veselību.


Par LHB

Par un ap cilvēkiem, kam nerec asinis.

Pārstāv, aizstāv un apvieno cilvēkus ar iedzimtiem asins recēšana traucējumiem kopš 1993. gada.

Hemofilija. Villebranda slimība. Ultra-retie koagulācijas faktoru deficīti.