Octanate: piegādes pārtraukums

Zāļu valsts aģentūra informē, ka reģistrācijas apliecības īpašnieka Octapharma (IP) SPRL, Beļģija pilnvarotā persona atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir informējusi Zāļu valsts aģentūru (turpmāk tekstā – Aģentūra) par zāļu Octanate 250 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai  (reģ.Nr. 05-0047) un Octanate 500 SV pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai (reģ.Nr. 05-0048) pieejamības pārtraukumu no 21.02.2020. līdz 01.05.2020.

Papildus atgādinām, ka iedzīvotāji zāļu nepieejamības gadījumā var izmantot Aģentūras sagatavotu tiešsaistes rīku – elektroniski aizpildāmu formu Ziņot par zāļu piegādes pārtraukumu.

Lūdzam pacientus par iespējamo terapijas maiņu vērsties pie sava ārstējošā ārsta