WFH vadlīnijas

Visas aktuālās vadlīnijas asins recēšanas traucējumu diagnostikai, ārstēšanai un aprūpei atradīsiet šeit: https://guidelines.wfh.org/

2020. gada 3. augustā žurnālā Haemophilia publicētas Pasaules Hemofilijas federācijas vadlīnijas hemofilijas aprūpei, 3.izd. (WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition). Tajās apkopoti jaunākie ieteikumi un praktiskas rekomendācijas hemofilijas diagnosticēšanai, ārstēšanai un aprūpei, t.sk., tādu komplikāciju kā kustību-balsta sistēmas izmaiņu un inhibitoru ārstēšana, jaunākais par laboratorijas diagnostiku un ģenētisko testēšanu, kā arī rekomendācijas ārstēšanas iznākumu vērtēšanai.

Jaunākās vadlīnijas pieejamas šeit: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hae.14046

____

Hemofilija ir reta saslimšana, ko ir grūti diagnosticēt un ārstēt. Gatavojot otro Hemofilijas aprūpes vadlīniju (2012) izdevumu, Pasaules Hemofilijas federācija (WFH) tiecas dot praktiskus, uz pierādījumiem balstītus norādījumus veselības aprūpes speciālistiem, ierēdņiem un pacientu organizācijām, kas meklē veidus kā sākt un/vai uzturēt hemofilijas aprūpes programmas. Ir cerība, ka šīs vadlīnijas veicinās hemofilijas aprūpes harmonizāciju visā pasaulē un veicinās jaunus pētījumus jomās, kur trūkst adekvātu pierādījumu.

WFH vadlīnijas apstiprina Starptautiskā Trombozes un Hemostāzes biedrība (International Society for Thrombosis and Haemostasis) un tagad ir pieejamas ASV vadlīniju datubāzē: National Guideline Clearinghouse.

Vairāk informācijas: http://www.wfh.org/en/resources/wfh-treatment-guidelines

WFH vadlīnijas pieejamas šeit: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf

LHB ir atvērta un zinoša pacientu organizācija, kas vienmēr palīdzēs orientēties jaunākajā informācijā. Raksti un zvani, lai atrastu atbildes uz specifiskiem jautājumiem!