Vadlīnijas sieviešu aprūpei

Plāna Reto slimību jomā 2017-2020 ietvaros, Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas pakļautībā esošais Reto slimību koordinācijas centrs kopā ar ģenētiķiem, ginekologiem, bērnu un pieaugušo hematologiem un Latvijas Hemofilijas biedrības ekspertu izstrādāja vadlīnijas sieviešu ar asins recēšanas traucējumiem aprūpei pirms un pēc grūtniecības un grūtniecības laikā.

Lūdzam ievērot šīs uz pierādījumiem balstītās rekomendācijas darbā ar pacientēm, kurām ir asins recēšanas traucējumi (hemofilija A vai B, Villebranda slimība, ultra-retie faktoru deficīti, Glancmaņa slimība un Bernāra-Suljē sindroms). Vadlīnijas ir spēkā no 15.07.2021. un ir saistošas BKUS darbiniekiem, kā arī citiem speciālistiem, kas varētu saskarties ar pacientēm, kam ir vai kam varētu būt šādas retās slimības.

Jebkura cita asiņošana vai invazīva terapija jāveic atbilstoši aktuālajām starptautiskajām Hemofilijas vai Villebranda slimības aprūpes vadlīnijām, jo jebkurš pacients, kura faktora līmenis asinīs ir mazāks par normu, neatkarīgi no dzimuma, ir tiesīgs saņemt atbilstošu diagnozi un ārstēšanu.

Klīniskais ceļš. Augļa prenatālā diagnostiska pie iespējamiem iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem līdz 23+6 grūtniecības nedēļām

Iedzimtu asins recēšanas traucējumu raksturojums grūtniecei (rekomendētā terapija pie invazīvām procedūrām un pēcdzemdību laikā)

Grūtnieces aprūpe dzemdībās / grūtniecības pārtraukšanas gadījumā sievietei ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem

Augļa / jaundzimušā aprūpe dzemdībās iedzimtu asins recēšanas traucējumu gadījumā


EAHAD Principi sieviešu ar asins recēšanas traucējumiem aprūpei (2021)

Uz sievietēm ar asins recēšanas traucējumiem attiecas tās pašas vadlīnijas, ko izmanto vīriešu ārstēšanai. Tā kā latviešu valodā pagaidām nav pieejamas klīniskās vadlīnijas par to, kā rīkoties šajās situācijās, aicinām iepazīties angliski ar starptautiski atzītu organizāciju vadlīnijām un ieteikumiem rīcībai dažādās situācijās, kas saistītas ar sieviešu ar asins recēšanas traucējumiem veselību.

2021. gadā EAHAD (Eiropas Hemofilijas un līdzīgu slimību ārstu organizācija) prezentēja Principus sieviešu ar asins recēšanas traucējumiem aprūpei Eiropā (webinārs). Publikācija (2021) ar visiem principiem pieejama šeit

Eiropas Hemofilijas konsorcija īss video par Principiem sieviešu aprūpei šeit:

EHC un EAHAD par Principiem sieviešu ar asins recēšanas traucējumiem aprūpei Eiropā
EAHAD Eiropas aprūpes principi sievietēm un meitenēm ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem (2021)

Cita noderīga informācija apkopota šeit. Ja nevari atrast atbildes uz saviem jautājumiem, sazinies ar mums – centīsimies palīdzēt!

LHB ir atvērta un zinoša pacientu organizācija, kas vienmēr palīdzēs orientēties jaunākajā informācijā. Raksti un zvani, lai atrastu atbildes uz specifiskiem jautājumiem!