EDQM vadlīnijas (2014)

Iepriekš hemofilijas aprūpes stratēģijas izstāde balstījās uz 2014. gada EDQM vadlīnijām Hemofilijas aprūpei un ārstēšanai ir publicētas THE HAEMOPHILIA žurnālā 15.04.2014. Īsumā lasi šeit:

1. REKOMENDĀCIJA: Lai optimizētu hemofilijas aprūpi nacionālā līmenī, nepieciešams izveidot formālu institūciju katrā valstī, kas ietvertu atbilstošus ārstus, pacientu organizāciju, veselības ministriju, atbildīgās institūcijas un citas institūcijas (ja nepieciešams).

2. REKOMENDĀCIJA: Minimālais VIII faktora patēriņš valstī ir vismaz 3.0 IU uz iedzīvotāju.

3. REKOMENDĀCIJA: Lēmums par jaunu produktu ieiešanu tirgū nedrīkst balstīties tikai un vienīgi uz cenu.

4. REKOMENDĀCIJA: Bērniem ar smagu hemofiliju profilaktiskā ārstēšana jau ir atzīta par optimālāko ārstēšanas režīmu. Pieaugušajiem profilaktiskā ārstēšana jānodrošina, ja tādu lēmumu pieņem ārstējošais hematologs konsultācijā ar pacientu.

5. REKOMENDĀCIJA: Bērniem ar inhibitoriem, kam imūntolerances terapija (ITI) nav bijusi veiksmīga vai nav piemērota, jāpiedāvā profilakse ar citiem medikamentiem (bypassing agents).

6. REKOMENDĀCIJA: Kad vien iespējams, pacientiem ar retiem asins recēšanas traucējumiem jānodrošina konkrētā trūkstošā faktora koncentrāts.

7.  REKOMENDĀCIJA: Faktoru koncentrātiem nevajadzētu izmantot orfāno zāļu statusu, lai kavētu citu produktu, kas paredzēti tai pašai diagnozei, bet satur savādākas modifikācijas olbaltumvielas vai tām ir kāda priekšrocība, attīstību, licencēšanu un tirgus autorizāciju.

Vairāk par EDQM – Eiropas Medicīnas un veselības aprūpes kvalitātes direktorātu šeit.

2015. gada 15. aprīlī Eiropas Padomes (Council of Europe) Ministru komiteja, kas pārstāv tās valstis, kas ietilpst Eiropas farmakopejas izstrādes konvencijā[1], rekomendēja šo valstu valdībām veikt atbilstošas darbības, lai īstenotu 1.-6. hemofilijas aprūpes principus. Preses_relize.

[1] Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bosnija un Hercogovina, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Maķedonijas Republika, Malta, Montenegro, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Ukraina, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

 

LHB ir atvērta un zinoša pacientu organizācija, kas vienmēr palīdzēs orientēties jaunākajā informācijā. Raksti un zvani, lai atrastu atbildes uz specifiskiem jautājumiem!