EDQM vadlīnijas

Jaunākie Kreuth V sagatavotie Eiropas principi hemofilijas aprūpei (2020) šajā publikācijā un kopsavilkums latviski šeit. Priekšroka tekstam angļu valodā.

Iepriekš izmantotie dokumenti:

  • Pašreiz Eiropas Savienības dalībvalstīm, tajā skaitā Latvijai, saistošas ir 2017. gada EDQM vadlīnijas Hemofilijas aprūpei un ārstēšanai, kas apstiprinātas Eiropas Padomē 2017. gada 13. decembrī un ir pieejamas šeit: EDQM.eu, un kas balstās uz šo publikāciju par Kreuth IV vienprātības priekšlikumiem hemofilijas ārstēšanai Eiropā. LHB piedāvā iepazīties ar EDQM vadlīnijām latviski šeit: 17_hemo_principi_EP_2017. Skaidrojošais Eiropas Hemofilijas konsorcija (EHC) video par šiem principiem: youtube.
  • Eiropas Hemofilijas konsorcija īss video un garāks video par EP apstiprinātajām vadlīnijām (2015). Eiropas Padomes rezolūcija CM/Res(2015)3 par principiem hemofilijas aprūpei Eiropā no 15.04.2015., pieejama: links. EDQM 2015. gada vadlīnijas balstās uz Kreuth III vienprātības priekšlikumiem hemofilijas ārstēšanai no 15.04.2014., kas pieejami publikācijā un iztulkoti latviski
  • Eiropas 10 hemofilijas aprūpes principi (2008), kas pieejami publikācijā un iztulkoti latviski

LHB ir atvērta un zinoša pacientu organizācija, kas vienmēr palīdzēs orientēties jaunākajā informācijā. Raksti un zvani, lai atrastu atbildes uz specifiskiem jautājumiem!