Diagnožu kodēšana

Saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo regulējumu, retas slimības veselības aprūpes sistēmā jākodē ar ORPHA kodiem. Kodi nepieciešami arī lai pacientiem izsniegtu ID kartes. Lai atvieglotu asins recēšanas traucējumu diagnožu (pēc SSK-10) kodēšanu ar reto slimību kodiem (ORPHA kodi), šeit pieejams špikeris:

SSK-10 Nosaukums ORPHA kods
D66 Hemofilija A (VIII faktora deficīts) ORPHA:98878
Viegla forma ORPHA:169808
Vidēji smaga forma ORPHA:169805
Smaga forma ORPHA:169802
Simptomātiskās gēna nesējas ORPHA:177926
D67 Hemofilija B (IX faktora deficīts) ORPHA:98879
Viegla forma ORPHA:169799
Vidēji smaga forma ORPHA:169796
Smaga forma ORPHA:169793
Simptomātiskās gēna nesējas ORPHA:177929
D68.0 Villebranda slimība ORPHA:903
D68.01 1. tips ORPHA:166078
D68.029 2. tips ORPHA:166081
D68.020 … 2A tips ORPHA:166084
D68.021 … 2B tips ORPHA:166087
D68.022 … 2M tips ORPHA:166090
D68.023 … 2N tips ORPHA:166093
D68.03 3. tips ORPHA:166096
Retie asins recēšanas traucējumi
D68.2 V faktora deficīts ORPHA:326
D68.2 VII faktora deficīts ORPHA:327
D68.2 X faktora deficīts ORPHA:328
D68.2 XII faktora deficīts ORPHA:330
D68.2 Citi koagulācijas traucējumi
D68.4 Iegūta hemofilija ORPHA:73274
D68.4 Iegūts protrombīna deficīts ORPHA:26348
D68.4 Iegūta Villebranda slimība ORPHA:99147
D68.8 Katastrofisks antifosfolipīdu sindroms ORPHA:464343
D69.1 Glancmaņa slimība ORPHA:849
D69.1 Bernāra-Suljē sindroms ORPHA:274

Avots:

SSK-10 slimību klasifikators

ORPHA.net datu bāze

LHB ir atvērta un zinoša pacientu organizācija, kas vienmēr palīdzēs orientēties jaunākajā informācijā. Raksti un zvani, lai atrastu atbildes uz specifiskiem jautājumiem!