Vadlīnijas

Šeit apkopotas svarīgākās vadlīnijas hemofilijas un citu asins recēšanas traucējumu ārstēšanai un aprūpei.

Asiņošanas simptomu novērtēšanas rīki

Pasaules Hemofilijas federācijas vadlīnijas

Eiropas Zāļu kvalitātes direktorāta (EDQM) vadlīnijas

Vadlīnijas Villebranda slimības ārstēšanai

Principi hemofilijas ar inhibitoriem ārstēšanai

Diagnožu kodēšana pēc SSK-10 un ORPHA sistēmām

Latvijā pieejamo medikamentu klasifikācija (INN)

Ieteikumi vakcinācijai pret COVID-19 šeit un šeit!