Jauns medikaments!

No 2020. gada 1. februāra Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS)

hemofilijas A ārstēšanai iepriekš ārstētiem pacientiem no 12 gadu vecuma iekļauts pagarinātas iedarbības medikaments “Adynovi”

(zāļu vispārīgais nosaukums: rurioctocogum alfa pegolum) 500, 1000 un 2000 IU devās.

Zināšanai:

Zāļu lietošanas instrukcija latviešu valodā un dažādi klīniskie pētījumi par drošību un efektivitāti. Ziņošana par blakusparādībām.