, , , ,

Jaunas hemofilijas ārstēšanas vadlīnijas

2020. gada 3. augustā zinātniskais žurnāls Haemophilia publicēja Pasaules Hemofilijas federācijas vadlīnijas hemofilijas aprūpei, 3. izdevumu. (WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition; DOI: 10.1111/hae.14046).

Dokumentā, kuru izstrādājuši vadošie hematologi un citi speciālisti, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem, kam diagnosticēta hemofilija, kopā ar pacientiem, piedāvā jaunākos ieteikumus un praktiskas rekomendācijas hemofilijas diagnosticēšanai un ārstēšanai, t.sk., balsta-kustību sistēmas komplikāciju un inhibitoru ārstēšanai, jaunāko par laboratorisko un gēnu testēšanu, kā arī jaunas rekomendācijas par ārstēšanas iznākumu novērtēšanu.

Vairāk kā 300 rekomendācijas veidotas pēc ekspertu vienošanās metodes. Šīs augstas kvalitātes, uz pierādījumiem un ekspertu pieredzes balstītās vadlīnijas piedāvā veidu kā samazināt atšķirības ārstēšanas un aprūpes pieejās visā pasaulē. Tās piedāvā praktiskas rekomendācijas, kuru mērķis ir uzlabot aprūpes kvalitāti visā pasaulē, veicināt efektīvu klīnisko ārstēšanu un samazināt atšķirīgās pieejas klīniskajā praksē. Gadījumos, kad nav pietiekamu pierādījumu, šīs vadlīnijas var veicināt turpmāku izpēti.

Vairāk: Srivastava, A, Santagostino, E, Dougall, A, et al. WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition. Haemophilia. 2020: 00: 1-158. https://doi.org/10.1111/hae.14046


Par LHB

Par un ap cilvēkiem, kam nerec asinis.

Pārstāv, aizstāv un apvieno cilvēkus ar iedzimtiem asins recēšana traucējumiem kopš 1993. gada.

Hemofilija. Villebranda slimība. Ultra-retie koagulācijas faktoru deficīti.