, , ,

Inhibitoru testi

2019. gada 3. aprīlī Nacionālais Veselības dienests publicējis sarakstu ar Valsts apmaksājamiem laboratoriskiem izmeklējumiem un to apmaksas nosacījumiem, kas papildināti ar 40101 manipulāciju koaguloģijas sadaļā – “VIII un IX recēšanas faktora inhibitoru noteikšana”, ko turpmāk ambulatori ar sekundārās veselības aprūpes speciālista nosūtījumu 73.91 EUR apmērā apmaksās no valsts budžeta līdzekļiem.

Ko tas nozīmē? Šāds lēmums nozīmē, ka inhibitoru testus turpmāk apmaksās no valsts budžeta līdzekļiem, nevis no Latvijas Hemofilijas biedrības piesaistītajiem līdzekļiem. Pacientiem nekas nemainīsies – speciālists atbilstoši vadlīnijām nosūtīs pacientus izmeklējuma veikšanai, taču rēķinus turpmāk apmaksās valsts, nevis LHB, Bērnu slimnīcas fonds vai citi. Speciālistiem tas nozīmē standartizētu veidlapu izmantošanu un mazāk papīru, mazāk neskaidrību par nosūtīšanas un atbilžu saņemšanas procesu. Valstij tas nozīmē papildus informāciju par slimības radīto nastu pacientiem un kopējo ietekmi uz budžetu.

Inhibitori – organisma antivielas pret VIII un IX asins recēšanas faktoru: organisma autoimūna reakcija uz mākslīgi ievadīto faktoru (medikamentiem, ko izmanto hemofilijas ārstēšanai) vai sava organisma dabīgo koagulācijas faktoru (reta slimība, ko sauc par iegūtu hemofiliju – stāvoklis, kas var izveidoties kā autoimūna reakcija arī pēc dzemdībām vai citos gadījumos).

Kopš 2009. gada, kad tika noslēgts līgums par inhibitoru testu apmaksu, Latvijas Hemofilijas biedrība par tiem samaksājusi 18 900 EUR, no kuriem 3321 EUR bija no citiem mērķiem paredzētiem līdzekļiem, jo mērķziedojumi inhibitoru testu apmaksai netika piesaistīti. Pateicoties BKUS speciālistiem, 2018. gadā tika reģistrēta inhibitoru testu veikšanas tehnoloģija. Tāpēc 2019. gadā tos varēja iekļaut valsts apmaksājamo pakalpojumu klāstā.

LHB pateicas E.Gulbja laboratorijai par ieguldījumu hemofilijas ārstēšanas uzlabošanā. LHB pateicas Veselības ministrijai un NVD par mūsu pacientiem tik svarīgā izmeklējuma iekļaušanu valsts apmaksājamo izmeklējumu sarakstā. LHB pateicas farmācijas uzņēmumiem, kas līdz 2015. gadam palīdzēja apmaksāt testu veikšanu.

Avots: Valsts apmaksājamo laboratorisko izmeklējumu un to apmaksas nosacījumu saraksts http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/laboratoriskie-izmeklejumi

Koaguloģija (manipulācijas 40086–40123)

Laboratorisko izmeklējumu grupa: Koaguloģija
Manipulācijas kods: 40101
Manipulācijas nosaukums: VIII un IX recēšanas faktora inhibitoru noteikšana
Tarifs (euro): 73.91
Apmaksas nosacījumi: Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar speciālista nosūtījumu. Apmaksā ar sekundārās veselības aprūpes speciālista (SAVA) nosūtījumu vai norādi.

 


Par LHB

Par un ap cilvēkiem, kam nerec asinis.

Pārstāv, aizstāv un apvieno cilvēkus ar iedzimtiem asins recēšana traucējumiem kopš 1993. gada.

Hemofilija. Villebranda slimība. Ultra-retie koagulācijas faktoru deficīti.