Hemofilijai B – otrs medikaments KZS

No 2022. gada 1. decembra Kompensējamo zāļu sistēmā iekļauts vēl viens medikaments hemofilijas B ārstēšanai.

Aktīvā viela: Factor IX coagulationis humanus

Medikamenta nosaukums: Immunine 600 IU, Immunine 1200 IU

ATĶ: B02BD04

Tips: plazmas izcelsmes IX faktors (FIX)

Reģistrācijas numurs: 07-0321-01 un 07-0322-01

Ražotājs: Baxalta Innovations GmbH

Stiprums: 600 IU un 1200 IU

Saskaņā ar izrakstīšanas noteikumiem, to izraksta hematologs vai bērnu hematoonkologs:
1) vieglas formas gadījumā- tikai bērniem līdz 18 g.v. 20 IU/kg  5 reizes gadā,
2) vidēji smagas formas gadījumā- 25 IU/kg 2 reizes mēnesī,
3) smagas formas gadījumā- 25 IU/kg 4 reizes mēnesī,
4) jaundzimušiem ar smagu formu- primārās profilakses devas visas dzīves laikā,
5) ar biežām recidivējošām hemartrozēm ārstēšanas kursam līdz 3 gadiem bērniem līdz 18 g.v. – 25-40 IU/kg 2 reizes nedēļā, pēc 18 g.v. saskaņā ar konsīlija lēmumu 25-40 IU/kg 2 reizes nedēļā. 

Avots: Nacionālā veselības dienesta informācija par Kompensējamo zāļu sarastu, šeit: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/kompensejamo-zalu-saraksti

Informācija par medikamentu: Zāļu reģistrs

Hemofilijas ārstēšanas vadlīnijas: Vadlīnijas

Kārtība, kādā paziņot par blakusparādībām vai terapeitiskā efekta trūkumu

Atgādinām, ka Latvijas aptiekas medikamentus var piegādāt Jums mājās! Tas ir īpaši svarīgi tiem medikamentiem, kas jātur ledusskapī.

Ceļvedis cilvēkiem ar retām slimībām

Latvijas Reto slimību alianse laidusi klajā Ceļvedi cilvēkiem ar retām slimībām.

Izdevums paredzēts  cilvēkiem ar retām slimībām, tajā skaitā, cilvēkiem ar invaliditāti, viņu tuviniekiem, nozares speciālistiem, ģimenes ārstiem, sociālajiem darbiniekiem un visiem, kas ikdienā saskaras ar retu slimību. Grāmata koncentrētā veidā iepazīstina ar kompensējamo zāļu sistēmu, reto slimību zāļu valsts programmu, Reto slimību kabinetu sniegtajiem pakalpojumiem, valsts un pašvaldību sociālo palīdzību un pabalstiem, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtību, veselības aprūpi mājās, iespējām saņemt apmaksātus veselības pakalpojumus Eiropas Savienībā, klīniskajiem pētījumiem, Ārstniecības riska fonda darbību un citiem nozīmīgiem tematiem. Īpaša nodaļa veltīta sociālai palīdzībai un atbalstam Rīgas pilsētā. 

Ceļvedis pieejams Alianses mājas lapā un pēc pieprasījuma Latvijas Hemofilijas biedrībā.

Ceram, ka šis materiāls būs noderīgs arī cilvēkiem ar asins recēšanas traucējumiem, kas visas ir retas slimības: hemofiliju A/B, Villebranda slimību un īpaši retajiem recēšanas faktoru deficītiem.

Jaunas hemofilijas ārstēšanas vadlīnijas

2020. gada 3. augustā zinātniskais žurnāls Haemophilia publicēja Pasaules Hemofilijas federācijas vadlīnijas hemofilijas aprūpei, 3. izdevumu. (WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition; DOI: 10.1111/hae.14046).

Dokumentā, kuru izstrādājuši vadošie hematologi un citi speciālisti, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem, kam diagnosticēta hemofilija, kopā ar pacientiem, piedāvā jaunākos ieteikumus un praktiskas rekomendācijas hemofilijas diagnosticēšanai un ārstēšanai, t.sk., balsta-kustību sistēmas komplikāciju un inhibitoru ārstēšanai, jaunāko par laboratorisko un gēnu testēšanu, kā arī jaunas rekomendācijas par ārstēšanas iznākumu novērtēšanu.

Vairāk kā 300 rekomendācijas veidotas pēc ekspertu vienošanās metodes. Šīs augstas kvalitātes, uz pierādījumiem un ekspertu pieredzes balstītās vadlīnijas piedāvā veidu kā samazināt atšķirības ārstēšanas un aprūpes pieejās visā pasaulē. Tās piedāvā praktiskas rekomendācijas, kuru mērķis ir uzlabot aprūpes kvalitāti visā pasaulē, veicināt efektīvu klīnisko ārstēšanu un samazināt atšķirīgās pieejas klīniskajā praksē. Gadījumos, kad nav pietiekamu pierādījumu, šīs vadlīnijas var veicināt turpmāku izpēti.

Vairāk: Srivastava, A, Santagostino, E, Dougall, A, et al. WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition. Haemophilia. 2020: 00: 1-158. https://doi.org/10.1111/hae.14046

Kreuth V principi hemofilijas aprūpei Eiropā

Ietekmīgais zinātniskais žurnāls Haematologica 2020. gada maijā publicējis Kreuth V iniciatīvas jaunos priekšlikumus hemofilijas aprūpei Eiropā laikā, kad ārstēšanā papildus standarta terapijām ienāk arī ilgas iedarbības un neaizstājošās terapijas.

Zinātnieki aicina pievērst vairāk uzmanības:

 • pacientu reģistriem, kuros uzskaitīti ne tikai medicīniskie dati, bet arī pašu pacientu ziņotie veselības iznākumi,
 • sertificētu hemofilijas aprūpes centru nozīmes pastiprināšanai jaunu terapiju lietošanā un
 • centrālo laboratoriju stiprināšanai jaunu analīžu veikšanā,
 • fizioterapijas un profilakses pieejamībai visiem pacientiem,
 • un ar personalizētu ārstēšanas pieeju uz pacientam sasniegto faktora līmeni asinīs (through level), kam ar personalizētu pieeju (piemērotākie medikamenti, piemērotākais ārstēšanas režīms) jābūt vismaz 3-5% robežās, lai novērstu spontāno asiņošanu riskus.

Wildbad Kreuth iniciatīva ir zinātnieku darba grupa, kas vienojas par aktuālākajiem uzlabojumiem hemofilijas ārstēšanai Eiropā. 1999. gadā šī zinātnieku grupa pierādīja, ka minimālajam FVIII faktora patēriņam valstī jābūt vismaz 1 IU uz iedzīvotāju – tādējādi nodrošinot neatliekamo palīdzību un ārstēšanu “pēc vajadzības” režīmā, ko turpmāk iestrādāja visās hemofilijas ārstēšanas vadlīnijās un rekomendācijās. Vēlākos gados (2008., 2014. un 2017. gadā) šī zinātnieku grupa izstrādājusi hemofilijas aprūpes principus . Balstoties uz šiem priekšlikumiem, Eiropas Zāļu kvalitātes direktorāts (EDQM) gatavo Eiropas principus hemofilijas aprūpei, ko apstiprina Eiropas Padome un tad tie kļūst saistoši visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Vairāk informācijas šeit.

Medikamentu piegāde mājās

No 2020. gada 21. maija tiek atļauta medikamentu piegāde mājās. Ar Veselības ministres rīkojumu var iepazīties Latvijas Vēstnesis publikācijā.

Aicinām prātīgi rīkoties ar saviem personas datiem. Lūdziet aptiekām apliecinājumu par privāto datu aizsardzību saskaņā ar normatīvo regulējumu. Tiklīdz būs vairāk informācijas par to, kā aptiekas plāno īstenot aukstās ķēdes medikamentu (faktoru, kas jātur ledusskapī no ražošanas vietas līdz pat lietošanas brīdim) piegādēm un nosacījumiem, ziņosim.

Atgādinām, ka:

 • zāles jālieto saskaņā ar hematologa norādījumiem, reģistrējot dienasgrāmatā katru injekciju un asiņošanas epizodi.
 • Zāles ir derīgas līdz termiņam, kas norādīts uz iepakojuma (piemēram, 06/2021 nozīmē, ka tās jāizlieto līdz 2021. gada 30. jūnijam).
 • Par blakusparādībām jeb blaknēm (nevēlamām ķermeņa reakcijām uz zālēm, arī tādos gadījumos, kas aprakstīti lietošanas instrukcijā, vai tad, ja medikaments neiedarbojas tā kā paredzēts) jāziņo ārstam, aptiekā vai Zāļu valsts aģentūrai.
 • Pārbaudi medikamenta pieejamību Zāļu reģistrā.
 • Par medikamentu piegādes pārtraukumu (ja aptiekā kompensējamais medikaments netiek piegādāts 24h laikā) jāziņo Zāļu valsts aģentūrai un var informēt LHB.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar LHB info@andrn9.sg-host.com vai 29 157 967.

Veselības aprūpes pakalpojumi

No 13. maija tiek paplašināts COVID-19 ārkārtas situācijas laikā pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu klāsts. Vairāk lasi Veselības ministrijas informatīvajā materiālā.

21.05.2020. Veselības ministrija ziņo, ka no 29. maija tiek paplašināts dienas stacionārā sniegtie plānveida veselības aprūpes pakalpojumi, savukārt no 3. jūnija pilnībā būs atjaunota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana. Vienlaikus tāpat kā līdz šim būs jānodrošina stingri piesardzības pasākumi. Avots: Veselības ministrija.

VWD vadlīnijas

Nebijusi iespēja visiem ieinteresētajiem cilvēkiem, kas ikdienā saskaras ar Villebranda slimību – pacientiem, viņu tuviniekiem, hematologiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem – sniegt savus komentārus par jaunajām Starptautiskajām Villebranda slimības diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijām!

Sabiedriskās apspriešanas periods dod iespēju komentēt rekomendācijas VWD diagnostikai un VWD vadības paneļiem. Starptautiskās Villebranda slimības (VWD) vadlīnijas ir kopīgs Pasaules Hemofilijas federācijas (World Federation of Hemophilia, WFH), Amerikas Hematoloģijas biedrības (American Society of Hematology, ASH), Starptautiskās Trombozes un Hemostāzes biedrības (International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH) un Nacionālā Hemofilijas fonda (National Hemophilia Foundation, NHF) projekts.

To iespējams paveikt aptaujā tiešsaistē, kur dažādas ieinteresētās personas var izvēlēties atbildēt uz jautājumiem/rekomendācijām. Var komentēt visas vai tikai atsevišķas rekomendācijas. Atbildes tiks apkopotas un analizētas kopumā.

Lai apskatītu vadlīniju projektu un aizpildītu anketu, lūdzu sekot šim linkam:

https://tinyurl.com/uf8htqy

Lūdzu, aiciniet cilvēkus, kuriem tas varētu interesēt – cilvēkus ar VWD, viņu aprūpētājus, hematologus, veselības aprūpes profesionāļus un citus iesaistītos, komentēt jaunās vadlīnijas. Šī ir svarīga iespēja dalīties ar savām domām un izteikt viedokli par Starptautiskajām VWD vadlīnijām, kas turpmāk nodrošinās VWD ārstēšanu un aprūpi. Jūsu ieguldījums ir nozīmīgs!

Sabiedriskās apspriedes periods turpināsies līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Pasaules Hemofilijas federācija jau iepriekš pateicas visiem par sniegtajiem komentāriem!

Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzam sazināties ar WFH epastā: vwd@wfh.org.

Jauns medikaments!

No 2020. gada 1. februāra Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS)

hemofilijas A ārstēšanai iepriekš ārstētiem pacientiem no 12 gadu vecuma iekļauts pagarinātas iedarbības medikaments “Adynovi”

(zāļu vispārīgais nosaukums: rurioctocogum alfa pegolum) 500, 1000 un 2000 IU devās.

Zināšanai:

Zāļu lietošanas instrukcija latviešu valodā un dažādi klīniskie pētījumi par drošību un efektivitāti. Ziņošana par blakusparādībām.

Inhibitoru testi

2019. gada 3. aprīlī Nacionālais Veselības dienests publicējis sarakstu ar Valsts apmaksājamiem laboratoriskiem izmeklējumiem un to apmaksas nosacījumiem, kas papildināti ar 40101 manipulāciju koaguloģijas sadaļā – “VIII un IX recēšanas faktora inhibitoru noteikšana”, ko turpmāk ambulatori ar sekundārās veselības aprūpes speciālista nosūtījumu 73.91 EUR apmērā apmaksās no valsts budžeta līdzekļiem.

Ko tas nozīmē? Šāds lēmums nozīmē, ka inhibitoru testus turpmāk apmaksās no valsts budžeta līdzekļiem, nevis no Latvijas Hemofilijas biedrības piesaistītajiem līdzekļiem. Pacientiem nekas nemainīsies – speciālists atbilstoši vadlīnijām nosūtīs pacientus izmeklējuma veikšanai, taču rēķinus turpmāk apmaksās valsts, nevis LHB, Bērnu slimnīcas fonds vai citi. Speciālistiem tas nozīmē standartizētu veidlapu izmantošanu un mazāk papīru, mazāk neskaidrību par nosūtīšanas un atbilžu saņemšanas procesu. Valstij tas nozīmē papildus informāciju par slimības radīto nastu pacientiem un kopējo ietekmi uz budžetu.

Inhibitori – organisma antivielas pret VIII un IX asins recēšanas faktoru: organisma autoimūna reakcija uz mākslīgi ievadīto faktoru (medikamentiem, ko izmanto hemofilijas ārstēšanai) vai sava organisma dabīgo koagulācijas faktoru (reta slimība, ko sauc par iegūtu hemofiliju – stāvoklis, kas var izveidoties kā autoimūna reakcija arī pēc dzemdībām vai citos gadījumos).

Kopš 2009. gada, kad tika noslēgts līgums par inhibitoru testu apmaksu, Latvijas Hemofilijas biedrība par tiem samaksājusi 18 900 EUR, no kuriem 3321 EUR bija no citiem mērķiem paredzētiem līdzekļiem, jo mērķziedojumi inhibitoru testu apmaksai netika piesaistīti. Pateicoties BKUS speciālistiem, 2018. gadā tika reģistrēta inhibitoru testu veikšanas tehnoloģija. Tāpēc 2019. gadā tos varēja iekļaut valsts apmaksājamo pakalpojumu klāstā.

LHB pateicas E.Gulbja laboratorijai par ieguldījumu hemofilijas ārstēšanas uzlabošanā. LHB pateicas Veselības ministrijai un NVD par mūsu pacientiem tik svarīgā izmeklējuma iekļaušanu valsts apmaksājamo izmeklējumu sarakstā. LHB pateicas farmācijas uzņēmumiem, kas līdz 2015. gadam palīdzēja apmaksāt testu veikšanu.

Avots: Valsts apmaksājamo laboratorisko izmeklējumu un to apmaksas nosacījumu saraksts http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/laboratoriskie-izmeklejumi

Koaguloģija (manipulācijas 40086–40123)

Laboratorisko izmeklējumu grupa: Koaguloģija
Manipulācijas kods: 40101
Manipulācijas nosaukums: VIII un IX recēšanas faktora inhibitoru noteikšana
Tarifs (euro): 73.91
Apmaksas nosacījumi: Ambulatori šo manipulāciju apmaksā ar speciālista nosūtījumu. Apmaksā ar sekundārās veselības aprūpes speciālista (SAVA) nosūtījumu vai norādi.

 

Veselības aprūpes apdrošināšana

2019. gada 22. janvārī prezidents izsludinājis Veselības aprūpes finansēšanas likuma grozījumus, kas paredz, ka pacientu un pakalpojumu dalīšana divos grozos tiek atlikta līdz 2019. gada 1. jūlijam.

Kāpēc jāzina, vai esat tiesīgs saņemt pilnā groza pakalpojumus?

Pēc 1. jūlija speciālista konsultāciju un kompensējamos medikamentus varēs bez maksas (bērniem) vai ar minimālo līdzmaksājumu (pieaugušajiem) saņemt tikai tie Latvijas iedzīvotāji, kas maksā sociālo nodokli vai ietilpst kādā no 21 valsts apdrošinātajā grupā (t.sk. bērni līdz 18 gadu vecumam, pensionāri, I un II grupas invalīdi, u.c.). Bez ģimenes ārsta nosūtījuma vai bez pilnās apdrošināšanas konsultācija pieaugušajiem maksā no 25-50 EUR, bērniem – no 23-60 EUR, bet medikamenti būtu jāpērk par pilnu cenu (tagad pieejami KZS A, B un C saraksta ietvaros par šādu norādīto aptiekas cenu ar PVN 12%):

 • Hemofilija A:
  • 3. paaudzes rekombinētie faktori Advate 1000 IU 852.15 EUR, NovoEight 1000 IU 767.36 EUR, Nuviq 1000 IU 731.57 EUR,
  • plazmas faktori Octanate 1000 IU 320.38 EUR un Immunate 1000 IU 328.63 EUR,
  • vieglai formai – Octostim 15mcg/ml 10 ampulas 301.20 EUR;
 • Hemofilija B:
  • plazmas faktors Octanine 1000 IU 421.12 EUR, Immunine 1200 IU 525.90 EUR (šobrīd ir KZS A sarakstā ar pacienta līdzmaksājumu 20.56 EUR par 1000 IU);
 • Hemofilija ar inhibitoriem:
  • FEIBA 1000 IU 900.08 EUR vai NovoSeven 1mg 877.77 EUR;
 • Villebranda slimība:
  • Octostim 15mcg/ml 10 ampulas 301.20 EUR;
 • VII faktora deficīts:
  • VII faktora koncentrāts 1000 IU 299.79 EUR.

2018. gada pirmajos 10 mēnešos valsts par kompensējamiem medikamentiem cilvēkiem ar asins recēšanas traucējumiem samaksājusi 3.25 miljonus EUR no KZS A, B un C saraksta un 2420 EUR par medikamentiem un ierīcēm (portu adatas) individuālā kompensācijā. Bez šiem medikamentiem cilvēki, kuriem nerec asinis kopš dzimšanas, būtu cietuši no sāpēm, ko izraisa neapturamas iekšējas asiņošanas locītavās, muskuļos, iekšējos orgānos, ilgtermiņā tās radītu locītavu deformācijas vai letālu iznākumu. Hemofilijas aprūpes līmeni pasaulē salīdzina pēc faktora patēriņa – tas 2018. gada 11 mēnešos Latvijā sasniedz 4.01 IU FVIII un 0.49 IU FIX uz vienu iedzīvotāju (ES minimums gadā ir attiecīgi 4.0 IU FVIII un 0.5 IU FIX uz vienu iedzīvotāju). Kopā šajā periodā KZS izdevumi sasnieguši 143.54 miljonus EUR.

Savu statusu veselības apdrošināšanas sistēmā var pārbaudīt šeit: www.apdrosinaties.lv