Sadarbība

Latvijas Hemofilijas biedrība ir aktīvs biedrs šādās organizācijās:

LHB vadītāja Baiba Ziemele darbojas šādās starptautiskās darba grupās un organizācijās: