Projekti

Papildus ikdienas darbiem interešu pārstāvībā, Latvijas Hemofilijas biedrība piesaista finansējumu dažādu projektu īstenošanai. Ja vēlies atbalstīt mūsu aktivitātes, sazinies ar valdi!


SIF NVO fonda projekts

2020. gadā Latvijas Hemofilijas biedrība ieguva finansējumu no Sabiedrības integrācijas fonda mikroprojekta “LHB vakar, šodien, rīt” īstenošanai.

Projekta īstenošanas gaitā notiek mērķa grupas interešu pārstāvība Latvijā un ārzemēs, tiek veikts pētījums par asins recēšanas traucējumu ārstēšanas iespējām, kā arī tiek atbalstīta dalība dažādos starptautiskos pasākumos.

Latvijas Hemofilijas biedrības projekta “LHB vakar, šodien, rīt” īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


VWD projekts

Pasaules Hemofilijas federācija no Attīstības grantu programmas 2018. gadā piešķīra Latvijas Hemofilijas biedrībai finansējumu Villebranda slimības (VWD) popularizēšanai un ārstēšanas iespēju uzlabošanai. Projekta ietvaros mūsu brīnišķīgie speciālisti videolekcijās pastāstīs par VWD atpazīšanu, diagnostiku un ārstēšanas iespējām citiem ārstiem un speciālistiem. Projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2020. gadam.


NNHF projekts

2015. gadā LHB piesaistīja neatkarīgu finansējumu no NovoNordisk Hemophilia Foundation virtuāla pacientu reģistra izveidei. Projekta īstenošana tika apturēta, jo IT kompānija nespēja īstenot datu drošības prasības. Neiztērētais finansējums atgriezts finansētājam.


Inhibitoru testu apmaksa

No 2009. līdz 2019. gadam LHB piesaistīja finansējumu un apmaksāja inhibitoru testu veikšanu cilvēkiem ar hemofiliju. Kopumā 10 gadu laikā tika apmaksāti laboratoriskie izmeklējumi 18 900 EUR apmērā. No 2019. gada šis izmeklējums tika iekļauts Valsts apmaksāto pakalpojumu grozā.


LHB ir atvērta un zinoša pacientu organizācija, kas vienmēr palīdzēs orientēties jaunākajā informācijā. Raksti un zvani, lai atrastu atbildes uz specifiskiem jautājumiem!