Kā kļūt par biedru?

Lai kļūtu par LHB biedru, nepieciešams izlasīt statūtus un aizpildīt Biedra iesniegums, kas jāatsūta izprintēta un parakstīta uz biedrības oficiālo adresi.

Biedra pienākums ir apmeklēt biedrības pasākumus un aktīvi piedalīties citās biedrības iniciatīvās.

Biedra nauda ir 17 EUR gadā. To var samaksāt ar pārskaitījumu uz biedrības kontu Swedbank.

LHB ir atvērta un zinoša pacientu organizācija, kas vienmēr palīdzēs orientēties jaunākajā informācijā. Raksti un zvani, lai atrastu atbildes uz specifiskiem jautājumiem!