Gada pārskati

Latvijas Hemofilijas biedrība savu Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai piesaista grantus no citām nevalstiskām organizācijām un fondiem, industrijas un citiem ziedotājiem, slēdzot ar ziedotājiem stingrus līgumus saskaņā ar normatīvo regulējumu un dažādiem starptautiskiem ētikas kodeksiem un LHB Ziedojumu pieņemšanas politiku.

Izlasot Vadības ziņojumus, kas pieejami bez maksas šeit zemāk, uzzināsiet par nozīmīgākajiem darbiem, ko katru gadu paveic biedrība. Biedrībai 27 gadus nebija algotu darbinieku un valdes priekšsēdētāja par amata pienākumu pildīšanu algu nesaņem. Darbi tiek paveikti vai nu brīvprātīgā kārtā, vai piesaistot jomu speciālistus un attiecīgi norēķinoties.

Šeit Jūs varat iepazīties ar LHB gada pārskatu Vadības ziņojumiem.

Zinojums_LHB_2021 Finanses_LHB_2021

Zinojums_LHB_2020 Finanses_LHB_2020_fin

Zinojums_LHB_2019 Finanses_LHB_2019_fin

Zinojums_LHB_2018

Zinojums_LHB_2017

Zinojums_LHB_2016

LHB_ZINOJUMS_2015

LHB_ZINOJUMS_2014

LHB_ZINOJUMS_2013

LHB_ZINOJUMS_2012

LHB_ZINOJUMS_2011

LHB_ZINOJUMS_2010

Finanšu pārskati pieejami LURSOFT datu bāzē.

Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atskaites pieejamas VID datu bāzē.

Laikā no 2010. līdz 2018. gadam LHB ieņēmumi bija vidēji 17977 EUR gadā, ar standarta novirzi 7254 EUR (t.i., labākajos laikos 17977+7254 EUR, grūtākajos – 17977-7254 EUR). Biedru naudas sastāda vien 1.3% no visiem ieņēmumiem. Citu biedrību un fondu atbalsts sastādīja vidēji 17% no visiem ieņēmumiem šajā laika posmā, taču 2018. gadā to īpatsvars sasniedza jau 62% no visiem ieņēmumiem pārskata gadā. Industrijas atbalsts laika posmā vidēji bijis 72%, bet 2018. gadā samazinājies līdz pat 34%. Ja kādam industrijas pārstāvim kādā no gadiem izveidojies pārsvars attiecībā pret citiem, tas ir tikai tāpēc, ka citi nevarēja pielīdzināt savu ziedojumu apjomu, kaut gan visai industrijai ir vienādas iespējas atbalstīt biedrību un tās mērķu sasniegšanu – gan atbalstot sapulču organizēšanu, gan informatīvo materiālu izdošanu, gan citus projektus. Citi ziedotāji (privātpersonas, citas juridiskas personas) ziedojuši vidēji 9% no visiem biedrības ienākumiem no 2010. līdz 2018. gadam.

Laikā no 2010. līdz 2018. gadam LHB izdevumi bijuši ļoti līdzīgi ienākumiem: vidēji 17194 +/- 7509 EUR un tie iztērēti par dažādiem projektiem, piemēram, par sapulču un konferenču organizēšanu (46% visā periodā), atsevišķu interešu pārstāvības pakalpojumu iegāde (16%),  inhibitoru testu apmaksai pacientiem, kam ir VIII vai IX faktora deficīts (12%), pacientu reģistra projekts (9%), informatīvo materiālu gatavošana un publicēšana (7%), biedra naudas starptautiskās un jumta organizācijās (1%), kā arī administratīvās izmaksas (10%). Katru otro gadu novērojama izdevumu palielināšanās attiecībā uz konferencēm, jo LHB piedalās Pasaules Hemofilijas federācijas kongresā (kur ne vienmēr tiek nodrošināta stipendija vai grants, pat tad, ja uzstājamies kongresā ar zinātniskām prezentācijām; kongresi notikuši 2010., 2012., 2014., 2016. un 2018. gadā).

Uzskatāmi izdevumu un ienākumu dati redzami šajā attēlā:

budzets_LHB_2010-2018

Ja vēlaties atbalstīt Latvijas Hemofilijas biedrības darbību un nodrošināt to, ka visiem pacientiem ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem Latvijā un citur ir pieejama adekvāta veselības aprūpe un zināšanas par šīm retām slimībām, aicinām sazināties ar Valdi par atbalsta un sadarbības  iespējām.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *