Gada pārskati

Latvijas Hemofilijas biedrība savu Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai piesaista grantus no citām nevalstiskām organizācijām un fondiem, industrijas un ziedojumus, slēdzot ar ziedotājiem stingrus līgumus saskaņā ar normatīvo regulējumu un dažādiem starptautiskiem ētikas kodeksiem un LHB Ziedojumu pieņemšanas politiku.

Izlasot Vadības ziņojumus, kas pieejami bez maksas šeit zemāk, uzzināsiet par nozīmīgākajiem darbiem, ko katru gadu paveic biedrība. Biedrībai lielāko daļu no 30 gadus ilgās vēstures nebija algotu darbinieku un valdes locekļi vai priekšsēdētāja par amata pienākumu pildīšanu algu nesaņem. Darbi tiek paveikti vai nu brīvprātīgā kārtā, vai projektos, vai piesaistot jomu speciālistus un attiecīgi norēķinoties.

Šeit Jūs varat iepazīties ar LHB gada pārskatu Vadības ziņojumiem.

LHB_Gada_parskats_2023

Ziņojums_LHB_2022 Finanses_LHB_2022

Zinojums_LHB_2021 Finanses_LHB_2021

Zinojums_LHB_2020 Finanses_LHB_2020_fin

Zinojums_LHB_2019 Finanses_LHB_2019_fin

Zinojums_LHB_2018

Zinojums_LHB_2017

Zinojums_LHB_2016

LHB_ZINOJUMS_2015

LHB_ZINOJUMS_2014

LHB_ZINOJUMS_2013

LHB_ZINOJUMS_2012

LHB_ZINOJUMS_2011

LHB_ZINOJUMS_2010

Finanšu pārskati pieejami LURSOFT datu bāzē.

Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atskaites pieejamas VID datu bāzē.

Ja vēlaties atbalstīt Latvijas Hemofilijas biedrības darbību un nodrošināt to, ka visiem pacientiem ar iedzimtiem asins recēšanas traucējumiem Latvijā un citur ir pieejama adekvāta veselības aprūpe un zināšanas par šīm retām slimībām, aicinām sazināties ar Valdi par atbalsta un sadarbības  iespējām.

LHB ir atvērta un zinoša pacientu organizācija, kas vienmēr palīdzēs orientēties jaunākajā informācijā. Raksti un zvani, lai atrastu atbildes uz specifiskiem jautājumiem!