KZS statistikas pārskats 2014 H1

2014. gada pirmā pusgada KZS tēriņu apkopojums hemofilijas un citu koagulācijas traucējumu ārstēšanai Latvijā