Par HUMAN nepamatotu iekļaušanu KZS

LHB piedalās tiesas sēdē par HUMAN nepamatotu iekļaušanu KZS. Lēmums pieejams 11.05.2012.
LHB piedalās darba grupā par priekšlikumu izstrādi Reto slimību politikai Latvijā.