Tiesa nolemj turpināt lietas izskatīšanu

Tiesa nolemj turpināt lietas izskatīšanu 14.09.2011., pieaicinot farmakologus sniegt ekspertu viedokli objektīvās patiesības noskaidrošanai.